Bert Hummel 1947-2006

Bert was en is de grondlegger van Boekbindcentrum de Hummelhoeve. Zijn gedachtengang en visie over het ambacht boekbinden kon hij op de boerderij in al zijn mogelijkheden uitwerken. In 2000 heeft hij het pand “boekbindklaar” gemaakt en na de opening op 8 januari 2001 kon hij twee jaar bouwen.

In 2003 sloeg het noodlot toe. Slokdarmkanker. Na een geslaagde operatie kon hij in 2004 weer verder bouwen aan het Boekbindcentrum. Helaas sloeg in het voorjaar van 2006 de ziekte weer toe en ditmaal kreeg Bert geen kans meer. Hij overleed op 6 juli 2006, 58 jaar oud.

Matje Hummel