De bijbel als boek

De Deus-aes bijbel

Rond het jaar 1650 bezat menig protestants gezin een huisbijbel, waaruit na de maaltijd werd voorgelezen en waarin men de leer van de eigen specifieke geloofsgemeenschap herkende. De gereformeerden hadden sinds 1562 de Deus-aes bijbel gebruikt, waarvan het Oude Testament gebaseerd was op de Duitse Luther vertaling.

De naam ging terug op de verklaring die Luther van de bijbeltekst Numeri 3:5 had gegeven. De term “deus-aes” of “twee-enen” is ontleend aan het dobbelspel en verwees naar de armen, zodat deus-aes zoveel betekende als “armen-bijbel”.

De Synode van Dordrecht (1618-1619) gaf echter opdracht voor de vervaardiging van een nieuwe, door de Staten-Generaal gefinancierde vertaling. Deze vertaling zou bekend worden onder de naam Staten vertaling of Statenbijbel en verscheen in 1637.